Voorzitter

Groei door goed bestuur

Al vanaf mijn 16e ben ik actief in besturen. Dit begon al toen ik als scholier in het voortgezet onderwijs lid was van de medezeggenschapsraad. Sindsdien heb ik vaak de rol van voorzitter op mij genomen. Ik geniet ervan om als voorzitter mensen en belangen in een goede sfeer bij elkaar te brengen, zodat in gezamenlijkheid besluiten genomen worden. Mensen willen ertoe doen; zij willen gehoord en gezien worden. Goed voorzitterschap draagt bij aan het behalen van resultaten waar iedereen achter kan staan. Als voorzitter ben ik beschikbaar voor de volgende diensten:

  • Bestuurder, ook a.i., van organisaties in het brede publiek domein
  • Procesbegeleider
  • Dagvoorzitter en onafhankelijk gespreksleider
  • Zelfevaluaties en heidagen voor bestuurders en toezichthouders in het publiek domein

Dagvoorzitter, procesbegeleider en onafhankelijk gespreksleider

Met veel ervaring op het gebied van effectief voorzitten ben ik breed inzetbaar. Bij verenigingen en stichtingen, bij instellingen en bij bedrijven. Triplehelixsamenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid is voor mij bekend terrein, evenals het brede sociale domein. Ik ben een ervaren dagvoorzitter voor bijeenkomsten. Ook ben ik beschikbaar als procesbegeleider of technisch voorzitter. Vaker ben ik langer betrokken bij een organisatie. Zo ben ik nu voorzitter van een raad van toezicht in de zorg en ben ik voorzitter van een brancheorganisatie.  

Zelfevaluaties en heidagen voor bestuurders en toezichthouders in het publiek domein

Ik ben beschikbaar voor zelfevaluaties en heidagen voor bestuurders en toezichthouders, met name in het publiek domein. Hierbij weet ik vanuit mijn ervaring en kennis inspiratie te bieden. Vanuit mijn achtergrond als coach en als bestuurder, manager en toezichthouder in het publiek domein krijgen zelfevaluaties en heidagen de nodige diepgang en ruimte om op voort te gaan. Alhoewel zelfevaluaties voor raden van toezicht ook verplicht zijn, zijn ze vooral ook een must. Het houdt de zaag scherp. Bij modern bestuur past ook dat je collectief periodiek vaststelt of je nog de juiste koers volgt. Of je nog by heart voelt dat wat je of jullie doen bijdraagt aan de doelen van de organisatie. Wanneer behoefte bestaat aan een frisse meekijker, of aan iemand die jullie helpt om het goede gesprek met elkaar te voeren, ben ik jullie graag van dienst.

Praktisch

Voor opdrachten als voorzitter of als begeleider van zelfevaluaties, heidagen of andere processen kom ik graag in overleg tot een offerte op maat. Wil je eens kennismaken en ontdekken wat ik kan betekenen voor jou of jullie? Neem dan contact met mij op.

Wat zeggen anderen?

Harold de Graaf,
directeur branchevereniging BPBI

“Gert benadert vraagstukken door van buiten naar binnen te redeneren om vervolgens over mogelijke oplossingsrichtingen met elkaar de dialoog aan te gaan. Dat doet hij doel- en resultaatgericht met een goed gevoel voor hoofd- en bijzaken. Daarbij voelt hij goed aan wanneer een bijzaak voor sommige mensen of partijen toch van groot belang is. De uitkomst is draagvlak voor het gezamenlijk bereikte resultaat.”

Jaco Rogier,
vice-voorzitter raad van toezicht Riwis

“Gert houdt de strategische koers goed vast. Daarnaast houdt hij ook de rode draad vast in een aanpak of betoog. Zo werkt hij naar resultaten toe. Tegelijkertijd biedt hij ruimte voor discussie en dialoog. Gert zoekt bewust naar andere inzichten en luistert goed, waardoor hij draagvlak creëert. Er zijn ook momenten waarop hij zo nodig iemand aanspreekt op gedrag. Tenslotte kan ik zeggen dat Gert uitbundige humor heeft en goed kan relativeren."